SAHTE BALIKLAR

Kendo Zero Arise Minnow 60s Sinking Sahte

Kendo Zero Arise Minnow 60s Sinking Sahte
195,00 ₺ 156,00 ₺

Kendo Zero Arise Minnow 70s Sinking Sahte

Kendo Zero Arise Minnow 70s Sinking Sahte
210,00 ₺ 168,00 ₺

Savage Gear Needle Tracker 10 cm 10 gr Sinking

Savage Gear Needle Tracker 10 cm 10 gr Sinking
295,00 ₺ 236,00 ₺

Savage Gear Bullet Mullet 8 cm 8 gr ( Su Üstü )

Savage Gear Bullet Mullet 8 cm 8 gr ( Su Üstü )
300,00 ₺ 240,00 ₺

Savage Gear Bullet Mullet 10 cm 17.3 gr ( Su Üstü )

Savage Gear Bullet Mullet 10 cm 17.3 gr ( Su Üstü )
330,00 ₺ 264,00 ₺

Savage Gear Bullet Mullet 11.2 cm 23.5 gr ( Su Üstü )

Savage Gear Bullet Mullet 11.2 cm 23.5 gr ( Su Üstü )
350,00 ₺ 280,00 ₺

Savage Gear PROP Walker 10cm 16 gr ( Su Üstü )

Savage Gear PROP Walker 10cm 16 gr ( Su Üstü )
230,00 ₺ 184,00 ₺

Savage Gear Pop Walker 2.0 11.5 cm 20.5 gr F

Savage Gear Pop Walker 2.0 11.5 cm 20.5 gr F
380,00 ₺ 304,00 ₺

Savage Gear Pop Walker 2.0 7 cm 7 gr F

Savage Gear Pop Walker 2.0 7 cm 7 gr F
320,00 ₺ 256,00 ₺

Savage Gear Pop Walker 2.0 9 cm 11 gr F

Savage Gear Pop Walker 2.0 9 cm 11 gr F
350,00 ₺ 280,00 ₺

Savage Gear Sea Bass Minnow 12 cm 12.5 gr Floating

Savage Gear Sea Bass Minnow 12 cm 12.5 gr Floating
385,00 ₺ 308,00 ₺

Sea Horse 110s Surf Driver 11 cm 20 gr Sinking Sahte

Sea Horse 110s Surf Driver 11 cm 20 gr Sinking Sahte
395,00 ₺ 316,00 ₺

Sea Horse Sentinel Prime 175 s 17.5 cm 29 Gr Sinking

Sea Horse Sentinel Prime 175 s 17.5 cm 29 Gr Sinking
540,00 ₺ 432,00 ₺

Savage Gear Cast Hacker 11.5 cm 44 gr Sahte Balık

Savage Gear Cast Hacker 11.5 cm 44 gr Sahte Balık
450,00 ₺ 360,00 ₺

Savage Gear Cast Hacker 9.5 cm 26 gr Sahte Balık

Savage Gear Cast Hacker 9.5 cm 26 gr Sahte Balık
400,00 ₺ 320,00 ₺

Savage Gear Cast Hacker 9.5 cm 32 gr Sahte Balık

Savage Gear Cast Hacker 9.5 cm 32 gr Sahte Balık
430,00 ₺ 344,00 ₺

Savage Gear Cast Hacker 11.5 cm 63 gr Sahte Balık

Savage Gear Cast Hacker 11.5 cm 63 gr Sahte Balık
460,00 ₺ 368,00 ₺

Kendo Chiko Minnow 50s

Kendo Chiko Minnow 50s
150,00 ₺ 120,00 ₺

Kendo Killer's Minnow 100S 10.0 cm 13.5 g Sinking

Kendo Killer's Minnow 100S 10.0 cm 13.5 g Sinking
230,00 ₺ 184,00 ₺

Kendo Killer's Minnow 80F 8.0 cm 10.9g Floating

Kendo Killer's Minnow 80F 8.0 cm 10.9g Floating
210,00 ₺ 168,00 ₺

Kendo Seabass Mınnow 125 F 21 gr Floatıng Suni Yem

Kendo Seabass Mınnow 125 F 21 gr Floatıng Suni Yem
275,00 ₺ 220,00 ₺

Kendo Zero Arise 75F 7.5 cm 5.5g Floating

Kendo Zero Arise 75F 7.5 cm 5.5g Floating
180,00 ₺ 144,00 ₺

Kendo Zero Arise 9.0 cm 5.7g Floating

Kendo Zero Arise 9.0 cm 5.7g Floating
150,00 ₺ 120,00 ₺

Savage gear Jerk Minnow 145 mm 17 gr Sınkıng Suni Yem

Savage gear Jerk Minnow 145 mm 17 gr Sınkıng Suni Yem
425,00 ₺ 340,00 ₺

Savage gear Jerk Minnow 175 mm 25 gr Floatıng Suni Yem

Savage gear Jerk Minnow 175 mm 25 gr Floatıng Suni Yem
450,00 ₺ 360,00 ₺

Savage gear Jerk Minnow 175 mm 29 gr Sınkıng Suni Yem

Savage gear Jerk Minnow 175 mm 29 gr Sınkıng Suni Yem
450,00 ₺ 360,00 ₺

Savage gear Deep Walker 2.0 17.5 cm 39 gr Suni Yem

Savage gear Deep Walker 2.0 17.5 cm 39 gr Suni Yem
315,00 ₺ 252,00 ₺

Savage gear Deep Walker 2.0 17.5 cm 50 gr Suni Yem

Savage gear Deep Walker 2.0 17.5 cm 50 gr Suni Yem
315,00 ₺ 252,00 ₺

Kendo BT Minnow 110s - 21.4gr Sinking Sahte

Kendo BT Minnow 110s - 21.4gr Sinking Sahte
275,00 ₺ 220,00 ₺

Kendo BT Minnow 95s - 15.7gr Sinking Sahte

Kendo BT Minnow 95s - 15.7gr Sinking Sahte
240,00 ₺ 192,00 ₺

Savage gear Gravity Minnow 50 mm - 8 gr Sinking Suni Yem

Savage gear Gravity Minnow 50 mm - 8 gr Sinking Suni Yem
300,00 ₺ 240,00 ₺

Savage gear Gravity Pencil 4.5 cm - 5 gr Suni Yem

Savage gear Gravity Pencil 4.5 cm - 5 gr Suni Yem
300,00 ₺ 240,00 ₺

Savage gear Gravity Pencil 5 cm - 8 gr Suni Yem

Savage gear Gravity Pencil 5 cm - 8 gr Suni Yem
300,00 ₺ 240,00 ₺

Savage gear Sandeel Surf Walker 155 17g Suni Yem

Savage gear Sandeel Surf Walker 155 17g Suni Yem
300,00 ₺ 240,00 ₺

Savage gear Sandeel Surf Walker 155 23g Suni Yem

Savage gear Sandeel Surf Walker 155 23g Suni Yem
300,00 ₺ 240,00 ₺

Savage gear Sandeel Surf Walker 180 27g Suni Yem

Savage gear Sandeel Surf Walker 180 27g Suni Yem
340,00 ₺ 272,00 ₺

Savage gear Sandeel Surf Walker 180 37g Suni Yem

Savage gear Sandeel Surf Walker 180 37g Suni Yem
340,00 ₺ 272,00 ₺

Kendo Zero Arise Pencil 13 gr Su üstü

Kendo Zero Arise Pencil 13 gr Su üstü
315,00 ₺ 252,00 ₺

Savage Gear 3D Mack Stick DR 15.5CM 60GR

Savage Gear 3D Mack Stick DR 15.5CM 60GR
550,00 ₺ 440,00 ₺

Savage gear Panıc Prey 105 V2 16 gr F Suni Yem

Savage gear Panıc Prey 105 V2 16 gr F Suni Yem
325,00 ₺ 260,00 ₺

Savage gear Sandeel Pencil SW 9 cm 13 gr Suni Yem

Savage gear Sandeel Pencil SW 9 cm 13 gr Suni Yem
350,00 ₺ 280,00 ₺

Kendo Sanriki Slider 100 gr Suni Yem

Kendo Sanriki Slider 100 gr Suni Yem
250,00 ₺ 200,00 ₺

Kendo Sanriki Slider 60 gr Suni Yem

Kendo Sanriki Slider 60 gr Suni Yem
250,00 ₺ 200,00 ₺

Kendo Sanriki Slider 80 gr Suni Yem

Kendo Sanriki Slider 80 gr Suni Yem
250,00 ₺ 200,00 ₺